سلام دوستان هیروی invoker هم در پست جدید خودشو نشون داد .... وای چقدر باحال شده ... لولاشم زیبا شده که میتونید ببینید .... در ضمن نظر یادتون نره...

image of invoker in dota2:

Kael INvoke Dota 2

Dota 2 Invoker Deafening Blast

Dota 2 Invoker Ghost WalkDota 2 Invoker Ice WallDota 2 Invoker TornadoDota 2 Invoker Forge SpiritsDota 2 Invoker Chaos MeteorDota 2 Invoker Sun StrikeDota 2 Invoker EMPDota 2 Invoker Cold Snap

کلیپ هم براتون گذاشتم میتونید دانلود کنید.....